Digital fakturahantering

Digital fakturahantering

Några av våra kunder har gått över till digital fakturahantering. Vi måste prova på oss själva också för att se att det fungerar som det ska. 

Det här är en tjänst som fler av våra kunder kan använda om de vill. Fakturorna attesteras i ett webbaserat program som heter Centsoft och efter godkännande kommer de direkt in i redovisningssystemet Visma Administration hos oss.

Vår fakturaadress är numera:

Redovisningsbyrån Tranan AB
Fack 2432 FE 2020
751 75 Uppsala

eller för pdf-faktura via e-post efakt.tranan@devo.se

2019-01-30 16:29